Statistiekeerste
De beschrijvende statistiek houdt zich in principe bezig met de beschrijving van bepaalde gegevens van een populatie.
tweede
Een centraal begrip in de statistiek is dat van de stochastische variabele.

StatistiekStatistiek - Betrouwbaarheidsintervallen | zien

Statistiek: Normale verdeling - Wiskunjeleren | zien

Statistiek Ongegroepeer teenoor gegroepeer (wiskdou) | zien

Statistiek voor beginners - Variabelen │BijlesHuis | zien

Statistiek - Steekproevenverdeling | zien

Graad 12 Statistiek | zien

Hoe kan je statistiek beter begrijpen met muziek? | zien

Beschrijvende statistiek - de boxplot - WiskundeAcademie | zien

Samenvatting Statistiek | zien

Uitleg standaard deviatie, variantie, gemiddelde berekenen van een populatie. | zien

Statistiek - 06 Correlatie en regressie | zien

Beschrijvende statistiek - correlatie - WiskundeAcademie | zien

PVV miep snapt statistiek niet | zien

Basis - Wat is statistiek? (Dutch) | zien

Standaardafwijking (en variantie) van een steekproef uitrekenen - Statistiek | zien

statistiek toetsen van hypothese t-toets | zien

Statistiek: Meetniveaus - Wiskunjeleren (oud) | zien

Beschrijvende statistiek - klassenindeling - WiskundeAcademie | zien

Statistiek: Betrouwbaarheidsinterval proportie - Wiskunjeleren | zien

Statistiek - Het percentageverschil (HAVO wiskunde A) | zien

Statistiek voor beginners - Steekproef en populatie │BijlesHuis | zien

Statistiek - Effectgrootte (HAVO wiskunde A) | zien

Kamps & Kamps 1 - Statistiek | zien

Statistiek voor beginners - Definitie, gemiddelde, mediaan en modus │BijlesHuis | zien

Statistiek - Steekproefomvang berekenen (HAVO wiskunde A) | zien

Statistiek - Max. VCP (HAVO wiskunde A) | zien

Statistiek - Phi-coëfficiënt (HAVO wiskunde A) | zien

Beschrijvende statistiek - de frequentiepolygoon - WiskundeAcademie | zien

Statistiek: Spreidingsmaten - Wiskunjeleren (oud) | zien

Statistiek: Frequentietabel - Wiskunjeleren | zien

Statistiek - boxplot tekenen (stappenplan) | zien

Statistiek - 1 - Kansrekenen, Verwachtingswaarde, Kansverdeling | zien

Statistiek: Soorten verdelingen - Wiskunjeleren | zien

Statistiek - Boxplots vergelijken (HAVO wiskunde A) | zien

De normale verdeling (deel 1): Introductie en vuistregels - Wiskunde / Statistiek | zien

Statistiek - Betrouwbaarheidsintervallen (HAVO wiskunde A) | zien

Statistiek: gemiddelde, variantie en standaardafwijking - Wiskunde voor Chemici | zien

Psycholoog Daniël Lakens over psychologie en statistiek | zien

Consumentenvertrouwen - Centraal Bureau voor de Statistiek | zien


Statistici trachten informatie over een populatie te krijgen uit de waarneming van een beperkt aantal elementen van die populatie, de steekproef .