Statistiekeerste
De beschrijvende statistiek houdt zich in principe bezig met de beschrijving van bepaalde gegevens van een populatie.
tweede
Een centraal begrip in de statistiek is dat van de stochastische variabele.

StatistiekStatistiek - Betrouwbaarheidsintervallen | zien

Statistiek: Normale verdeling - Wiskunjeleren | zien

Statistiek - Steekproevenverdeling | zien

Hoe kan je statistiek beter begrijpen met muziek? | zien

Statistiek voor beginners - Variabelen │BijlesHuis | zien

Beschrijvende statistiek - de boxplot - WiskundeAcademie | zien

Samenvatting Statistiek | zien

Statistiek: Meetniveaus - Wiskunjeleren (oud) | zien

Statistiek: Soorten variabelen - Wiskunjeleren | zien

Statistiek: Frequentietabel - Wiskunjeleren | zien

Statistiek Ongegroepeer teenoor gegroepeer (wiskdou) | zien

Uitleg standaard deviatie, variantie, gemiddelde berekenen van een populatie. | zien

Beschrijvende statistiek - klassenindeling - WiskundeAcademie | zien

Beschrijvende statistiek - correlatie - WiskundeAcademie | zien

Beschrijvende statistiek - spreidingsbreedte - WiskundeAcademie | zien

Basis - Wat is statistiek? (Dutch) | zien

Examen havo A: Statistiek - Wiskunjeleren | zien

statistiek toetsen van hypothese t-toets | zien

Graad 12 Statistiek | zien

Kamps & Kamps 1 - Statistiek | zien

Statistiek: Betrouwbaarheidsinterval proportie - Wiskunjeleren | zien

Statistiek en Kansrekening | zien

De normale verdeling (deel 1): Introductie en vuistregels - Wiskunde / Statistiek | zien

Statistiek - 06 Correlatie en regressie | zien

TS1 Toetsende statistiek: grondbeginselen | zien

Psycholoog Daniël Lakens over psychologie en statistiek | zien

Statistiek voor studenten Toegepaste Psychologie | zien

Statistiek: Frequentietabel - Wiskunjeleren (oud) | zien

PVV miep snapt statistiek niet | zien

Statistiek - Het percentageverschil (HAVO wiskunde A) | zien

Statistiek: Kruistabel - Wiskunjeleren | zien

Statistiek - 1 - Kansrekenen, Verwachtingswaarde, Kansverdeling | zien

Standaardafwijking (en variantie) van een steekproef uitrekenen - Statistiek | zien

Statistiek - boxplot tekenen (stappenplan) | zien

Statistiek - Phi-coëfficiënt (HAVO wiskunde A) | zien

Statistiek - Max. VCP (HAVO wiskunde A) | zien

wiskunde bijles: p waarde berekening, Normale verdeling statistiek | zien

TI-84 Uitleg Statistiek opties | zien

Statistiek: Spreidingsmaten - Wiskunjeleren (oud) | zien

Statistiek: Soorten verdelingen - Wiskunjeleren | zien

Statistiek: Kentallen - Wiskunjeleren | zien


Statistici trachten informatie over een populatie te krijgen uit de waarneming van een beperkt aantal elementen van die populatie, de steekproef .