Statistiekeerste
De beschrijvende statistiek houdt zich in principe bezig met de beschrijving van bepaalde gegevens van een populatie.
tweede
Een centraal begrip in de statistiek is dat van de stochastische variabele.

StatistiekStatistiek - Betrouwbaarheidsintervallen | zien

Statistiek - Steekproevenverdeling | zien

Beschrijvende statistiek - de boxplot - WiskundeAcademie | zien

Statistiek: Normale verdeling - Wiskunjeleren | zien

Statistiek: Soorten variabelen - Wiskunjeleren | zien

Statistiek en Kansrekening | zien

Samenvatting Statistiek | zien

De normale verdeling (deel 1): Introductie en vuistregels - Wiskunde / Statistiek | zien

Uitleg standaard deviatie, variantie, gemiddelde berekenen van een populatie. | zien

Hoe kan je statistiek beter begrijpen met muziek? | zien

PVV miep snapt statistiek niet | zien

Beschrijvende statistiek - spreidingsbreedte - WiskundeAcademie | zien

Statistiek: Inleiding - Wiskunjeleren | zien

Statistiek voor studenten Toegepaste Psychologie | zien

basis statistiek | zien

Beschrijvende statistiek - correlatie - WiskundeAcademie | zien

statistiek toetsen van hypothese t-toets | zien

Kamps & Kamps 1 - Statistiek | zien

Statistiek: Frequentietabel - Wiskunjeleren | zien

Beschrijvende statistiek - klassenindeling - WiskundeAcademie | zien

Examen havo A: Statistiek - Wiskunjeleren | zien

Statistiek: Soorten verdelingen - Wiskunjeleren | zien

Standaardafwijking (en variantie) van een steekproef uitrekenen - Statistiek | zien

Samenvatting havo wiskunde A H10 Statistische Variabelen | zien

Statistiek: Meetniveaus - Wiskunjeleren (oud) | zien

Statistiek: Betrouwbaarheidsinterval populatieproportie - Wiskunjeleren (oud) | zien

Statistiek: Betrouwbaarheidsinterval proportie - Wiskunjeleren | zien

Basis - Wat is statistiek? (Dutch) | zien

Statistiek: Kentallen - Wiskunjeleren | zien

Excel: Analysis Toolpack beschrijvende statistiek | zien

Statistiek - boxplot tekenen (stappenplan) | zien

Statistiek - 06 Correlatie en regressie | zien

Beschrijvende statistiek - de cumulatieve frequentiepolygoon - WiskundeAcademie | zien

TS1 Toetsende statistiek: grondbeginselen | zien

Statistiek - Normaalverdeling 1 | zien

wiskunde bijles: p waarde berekening, Normale verdeling statistiek | zien

Statistiek: Kruistabel - Wiskunjeleren | zien

Statistiek: Steekproef - Wiskunjeleren (oud) | zien

Beschrijvende statistiek SPSS tutorial / uitleg | zien

Statistiek: Causaal verband - Wiskunjeleren (oud) | zien

Normale & Standaardnormale Verdeling (Toegepaste Statistiek 1) | zien

Statistiek: Soorten verdelingen - Wiskunjeleren (oud) | zien


Statistici trachten informatie over een populatie te krijgen uit de waarneming van een beperkt aantal elementen van die populatie, de steekproef .