Statistiekeerste
De beschrijvende statistiek houdt zich in principe bezig met de beschrijving van bepaalde gegevens van een populatie.
tweede
Een centraal begrip in de statistiek is dat van de stochastische variabele.

Statistiek
Statistici trachten informatie over een populatie te krijgen uit de waarneming van een beperkt aantal elementen van die populatie, de steekproef .